standplast portal

Stránka vznikla za finančnej podpory

EU flag LLP EN-01

Názov projektu: Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector StandPlast VET
Číslo projektu: 2013-1-SK1-LEO05-06359
Číslo zmluvy:13310 0362

Aktualita

Záverečná prezentácia 4 výstupov projektu

http://banky.sk/standplast-zaverecna-prezentacia-vystupov/

do 31.08.2015

Partneri projektu

 

P2 CoWC college

P3 Leoben

P4 SIOV logo

P6 A-OMEGA logo

P7 ICOSA

STU-ancnv

Por. číslo

Názov výsledku

Typ výsledku

Plánovaný počet kusov (pre každé médium a  jazykovú verziu)

Plánovaný jazyk

Plánovaný rozsah strán alebo počet vyučovacích hodín

1.

 

Príručka pre odborné vzdelávanie v plastikárskom priemysle

Tlačená verzia - brožúra

50 ks – tlačená verzia

slovensky / anglicky

150 strán (celkovo obidve jazykové mutácie)

CD ROM

50 ks (elektronický dokument)

slovensky / anglicky

na každom CD ROMe aj anglická aj slovenská mutácia

WEB

1 (elektronický dokument)

slovensky / anglicky

slovenská a anglická mutácia v jednom dokumente

2.

Elektronický odborný viacjazyčný slovník

WEB

1 (elektronický dokument )

slovensky / nemecky / anglicky

„550“ základných odborných termínov

3.

Vzdelávací program pre učiteľov, lektorov a trénerov v oblasti plastikárskeho priemyslu

Tlačená verzia

Curricula a učebný materiál k vzdelávaniu v SR

20 ks tlačená verzia

anglicky / slovensky

20 strán z každej jazykovej mutácie

Curricula Učebný materiál k vzdelávaniu v SR

slovensky

60 strán v slovenskom jazyku

3.

Vzdelávací program pre učiteľov, lektorov a trénerov v oblasti plastikárskeho priemyslu

pokračovanie

Ústnou formou

Tréning trénerov v SR – obsah výučby

3 dni x 12 trénerov

slovensky

24 vyučovacích hodín

Tréning trénerov v SR – metodológia výučby

3 dni x 12 trénerov

slovensky

24 vyučovacích hodín

Tréning trénerov v UK – metodológia výučby

4 dni + 2 dni x 12 trénerov

anglicky

48 vyučovacích hodín

Case study v AT

1 deň x 12 trénerov

anglicky

8 vyučovacích hodín

4.

WEB stránka projektu

WEB

1

slovensky / anglicky

Projektová www stránka s prístupom k dokumentom vhodným pre sebavzdelávanie (výsledky z výskumov, a informácie z trendov v plastikárskom priemysle)

 

Evaluacia P0 (Plastikársky klaster Zlín, CZ)

Evaluacia P3 (ENGEL & CO in Wetzikon, Switzerland)

Evaluacia P4 (J. Vantuch, SK)