standplast portal

Stránka vznikla za finančnej podpory

EU flag LLP EN-01

Názov projektu: Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector StandPlast VET
Číslo projektu: 2013-1-SK1-LEO05-06359
Číslo zmluvy:13310 0362

Aktualita

Záverečná prezentácia 4 výstupov projektu

http://banky.sk/standplast-zaverecna-prezentacia-vystupov/

do 31.08.2015

Partneri projektu

 

P2 CoWC college

P3 Leoben

P4 SIOV logo

P6 A-OMEGA logo

P7 ICOSA

STU-ancnv

Vitajte na stránkach projektu StandPlast VET

Projekt bol finančne podporený z Programu celoživotného vzdelávania EU

Po viac než ročnej príprave od decembra 2012 začal Slovenský plastikársky klaster realizovať projekt v oblasti plastikárskeho priemyslu pod názvom Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector (Transfér kvalifikačných a vzdelávacích štandardov v plastikárskom priemysle pod číslom 133100362), pracovný názov StandPlast VET.

Projekt StandPlast VET bol finančne podporený z programu Celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci - Transfer inovácií. Hlavným cieľom je zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania, tréningov a mobility v priemysle spracovania plastov pre zamestnávateľov, účastníkov tréningov (zamestnancov) a jednotlivcov.

Partnerstvo projektu je zložené zo 7 partnerov z 3 krajín: Rakúsko, Veľká Británia a Slovensko. Vedúcim partnerom projektu je Slovenský plastikársky klaster, zahraniční partneri - City of Wolverhampton College z Veľkej Británie, Montanuniversität Leoben z Rakúska,  Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovenská technická univerzita v Bratislave, firmy zo súkromného sektora A-OMEGA, s.r.o. a ICOSA, s.r.o.

Úlohou partnerov je najmä vytvoriť systém kvalifikačných a vzdelávacích štandardov v plastiskárskom priemysle na základe poznatkov od zahraničných partnerov. Týmto projekt významne prispieva ku implementácií Európskeho kvalifikačného rámca (European Qualifications Framework – EQF) na Slovensku. Zároveň sa vytvorí vzdelávací program pre trénerov, lektorov či učiteľov pre oblasť výroby plastov a viacjazyčný odborný slovník plastikárskej terminológie.

Počas trvania projektu do mája 2015 sa budú zapájať aj externí hodnotitelia z viacero krajín, ktorí monitorujú a vyhodnocujú systém riadenia kvality, ako aj kvalitu vzniknutých vzdelávacích produktov.